drukuj 2017-05-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód Pakiet Nr 1
drukuj 2017-04-11

Zawiadomienie

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-03-29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-03-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przeprowadzenie szkolenia dla 120 osób bezrobotnych w zakresie ABC Małej Przedsiębiorczości
drukuj 2017-03-21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach Nr 4 i 5

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-03-07

Informacja z otwarcia ofert

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-03-03

Informacja dla Wykonawców

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-02-28

Modyfikacja treści SIWZ oraz informacja dla Wykonawców

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-02-28

Pytania i odpowiedzi

Usługi telekomunikacyjne wraz dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód
drukuj 2017-02-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź - Wschód