drukuj 2021-09-30

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku
drukuj 2020-05-08

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku.
drukuj 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku.