drukuj 2013-11-12

Struktura organizacyjna

Nazwa Stanowisko Nazwisko Telefon email Pokój
  Dyrektor Krzysztof Błaszczyk 253 15 00   124
Sekretariat,
Kancelaria Urzędu
    253 15 00
fax
676 29 45
sekretariat@puplodz.pl 124
 

Główny   Księgowy

Renata Marcinkowska 253 15 06   128
Dział
Księgowości
    253 15 09
253 15 10
ksiegowosc@puplodz.pl 129
Dział Obsługi,
Świadczeń
i Odwołań
Kierownik Grażyna Rzeźnik 253 15 15 posrednictwo@puplodz.pl 020
Odwołania   253 15 15
Rejestracja   253 15 12   017
Pośrednictwo pracy   253 15 13
253 15 14
  021
Dział
Rynku Pracy

 
Kierownik Monika Skrzypczyk 253 15 03
253 15 04
rynekpracy@puplodz.pl 122
Szkolenia  
Dotacje na
działalność
gospodarczą
Refundacje
miejsc pracy
Doradcy
zawodowi
  253 15 07 doradcy@puplodz.pl 123
Staże
Prace
interwencyjne
Roboty
publiczne
  253 15 04   122
Dział Kadr
i Organizacji
Kierownik Katarzyna Padkowska 253 15 08
253 15 11
kadry@puplodz.pl 125
   
Samodzielne Stanowisko
ds. Informatyki
Informatyk Paweł Gajda 253 15 05 it@puplodz.pl 131
Centrum
Aktywizacji
Zawodowej

Koluszki
ul. Brzezińska 36
Kierownik Lechosław Świerczyński tel. 0-44
714 13 54
fax 0-44
714 26 59
caz@puplodz.pl  
   
Referat
Obsługi
Zamiejscowej

Koluszki
ul. Brzezińska 32
Kierownik Grażyna Rzeźnik tel. 0-44
714 13 54
fax 0-44
714 26 59
grazyna.
rzeznik@puplodz.pl
 
   

 

Data utworzenia:
2013-11-12 10:12:00
Autor:
Łódź Wschód PUP
Data modyfikacji:
2021-01-22 10:10:11
Zmodyfikował:
Gajda Paweł
Opracował:
Wersja: