drukuj 2013-11-12

Struktura organizacyjna

Nazwa Stanowisko Nazwisko Telefon email Pokój
  Dyrektor Krzysztof Błaszczyk 253 15 00   124
Sekretariat, Kancelaria Urzędu     253 15 00
fax 676 29 45
sekretariat@puplodz.pl 124
 

p.o. Głównego Księgowego

Marlena Szablewska 253 15 06   128
Dział Księgowości

p.o. Kierownika

Marlena Skiba 253 15 09
253 15 10
ksiegowosc@puplodz.pl 129
Dział Obsługi, Świadczeń i Odwołań p.o. Kierownika Justyna Dorosińska 253 15 15 posrednictwo@puplodz.pl 020
Odwołania   253 15 15
Rejestracja   253 15 12   017
Pośrednictwo pracy   253 15 13
253 15 14
  021
Dział Rynku Pracy
 
Kierownik Monika Skrzypczyk 253 15 03
253 15 04
rynekpracy@puplodz.pl 122
Szkolenia  
Dotacje na działalność gospodarczą
Refundacje miejsc pracy
Doradcy zawodowi   253 15 07 doradcy@puplodz.pl 123
Staże, Prace interwencyjne, Roboty publiczne   253 15 04   122
Dział Kadr i Organizacji Kierownik Katarzyna Padkowska 253 15 08
253 15 11
kadry@puplodz.pl 125
   
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki Informatyk Paweł Gajda 253 15 05 it@puplodz.pl 131
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Koluszki, ul. Brzezińska 36
Kierownik Lechosław Świerczyński tel. 0-44 714 13 54
fax 0-44 714 26 59
caz@puplodz.pl  
Referat Obsługi Zamiejscowej
Koluszki, ul. Brzezińska 32
p.o. Kierownika Justyna Dorosińska

 

Data utworzenia:
2013-11-12 10:12:00
Autor:
Łódź Wschód PUP
Data modyfikacji:
2021-09-03 14:20:56
Zmodyfikował:
Gajda Paweł
Opracował:
Wersja: