Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód


Wersja: 1
Data utworzenia: 2017-04-11 12:50:38
Autor:
Data modyfikacji: 2017-04-11 12:50:38
Zmodyfikował(a):

Zawiadomienie

                     Łódź, dnia 11.04.2017 r.

       

    Do wszystkich Zainteresowanych

 

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali – Pakiet Nr 3

W związku z uchyleniem się Wykonawcy Globitel Sp. z o.o., 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12 od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w Pakiecie Nr 3, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn zm.) jako najkorzystniejszą w Pakiecie Nr 3 wybrał ofertę Nr 1 Wykonawcy NETIA S.A., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13.