drukuj 2017-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali w obiektach PUP Łódź-Wschód
drukuj 2017-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie szkolenia dla 120 osób bezrobotnych w zakresie ABC Małej Przedsiębiorczości
drukuj 2017-01-27

Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód