drukuj 2017-02-28

Modyfikacja treści SIWZ oraz informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – t.j. z poźn. zm.) w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców dokonał modyfikacji SIWZ.

 

Modyfikacja SWIZ została zamieszczona poniżej.

Modyfikacji uległ Załacznik Nr 2 do SIWZ. Pozostałe zalaczniki, tj. Zalacznik Nr 1, Załącznik Nr 3, 4 i 5 pozostały bez zmian.

Ponadto, Zamawiający  umożliwiając wszystkim potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami technicznymi wyznacza termin wizji lokalnej w budynku przy ulicy Częstochowskiej 40/52 w Łodzi na dzień 02.03.2017 r. na godzinę 10.00 (rozpoczęcie spotkania w pokoju 131).

 

Jednocześnie w związku z dokonaną modyfikacją SIWZ zmieniony został termin składania i otwarcia ofert:

·         nowy termin składania ofert 7 marca 2017 roku godzina 12.00

·         nowy termin otwarcia ofert 7 marca 2017 roku godzina 13.30

Załączniki

Nazwa Rozmiar
SIWZ_modyfikacja 403 KB pobierz
Załacznik2_do_SIWZ_modyfikacja 704 KB pobierz
Data utworzenia:
2017-02-28 12:42:40
Autor:
Data modyfikacji:
2021-02-01 08:06:57
Zmodyfikował:
Opracował:
Wersja: